Lederrekruttering – et valg for fremtiden

Å velge en ny leder er en svært viktig avgjørelse og gir muligheter for strategiske veivalg, kulturendringer og organisasjonsutvikling. De store teknologiske omstillingene arbeidslivet står overfor, gjør valget av en ny leder ekstra betydningsfullt, og det kan være avgjørende for om virksomheten din lykkes i fremtiden. Når du lar oss ta ansvaret for rekrutteringsprosessen, har du de beste forutsetninger for å finne den rette lederen for morgendagens utfordringer.

Vi sørger for at du får den beste kandidaten

Med dyptgående innsikt i det norske kandidatmarkedet, både i næringslivet og forvaltningen, og en systematisk utvelgelsesprosess gir vi deg det beste utgangspunktet til å finne akkurat den kandidaten du er ute etter.

Treffsikker annonsering
Takket være teknologi, stordata og sosiale medier har mulighetene for å nå de rette kandidatene ved hjelp av treffsikker og kostnadseffektiv annonsering aldri vært så gode som nå. Vi lager en utlysningstekst som motiverer relevante kandidater, og en målrettet medieplan for å nå frem til dem. 
Aktivt kandidatsøk
For å sikre på at vi finner alle de beste lederkandidatene for deg, er det nødvendig med et aktivt kandidatsøk, et såkalt «executive search». Med utgangspunkt i kravene vi har utarbeidet sammen med deg, kartlegger vi aktuelle bransjer, selskaper og miljøer for å finne potensielle kandidater som ikke selv har søkt på stillingen, og motiverer dem til å bli med videre i prosessen.
Vitenskapelige metoder
Når vi velger ut kandidater i de ulike fasene av prosessen, støtter vi oss på vitenskapelige metoder. Kandidatene går gjennom innledende samtaler, kompetansebaserte intervjuer, caseoppgaver og ulike tester. Ny teknologi har åpnet muligheter for mange nye måter å teste på, men vi sørger for at evne- og personlighetstester er sertifiserte og blir brukt på en hensiktsmessig måte. I samråd med deg utforsker vi gjerne nye metoder, så lenge de er fundert i etablert forskning. 
Gode kandidatopplevelser
I rekrutteringsprosessen er det ikke bare du som skal ha en god opplevelse i møte med oss, men også kandidatene vi finner. Vi vet at vi representerer deg i denne prosessen, og er svært opptatt av omdømmet ditt. Ikke minst er det etiske aspektet i rekrutteringsprosessen viktig for oss, og vi er glade for at vi har blitt kåret til bransjens mest etiske selskap elleve år på rad. De mange tilbakemeldingene vi får fra fornøyde kandidater og kunder, forteller oss at vi lykkes godt i vårt arbeid med å bringe de riktige menneskene sammen.
Oppfølging i etterkant

Vi forsvinner ikke selv om rett kandidat tilsynelatende er ansatt. Vi følger opp både kandidater og deg som oppdragsgiver. Gjennom rekrutteringsprosessen får vi god kjennskap til bedriften din og den nye lederen, og vi stiller gjerne som sparringspartner i samtaler om strategi, forretningsutvikling og organisasjonsendringer. 

Gjennom vårt Talent Solutions-program tilbyr vi for øvrig ledertrening, lederutviklingsprogrammer og hjelp til å sette sammen effektive ledergrupper.

Styrerekruttering
Skal bedriften lykkes, er det ikke tilstrekkelig med gode ledere. Styret, som har en viktig strategisk rolle, er av stor betydning. Et velfungerende styre må jobbe systematisk og ikke minst evne å tenke langsiktig. Sammensetningen av kompetanse og egenskaper er helt avgjørende. I likhet med lederrekruttering har vi velprøvde metoder for å finne de rette styrelederne og -medlemmene for akkurat ditt styre. Vi kan rekruttere både enkeltpersoner og hele styrer.
REFERANSER
Rekruttering av integrasjonsdirektør ved NTNU

NTNU og universitetssykehuset St. Olavs hospital i Trondheim er ledende innen integrasjon av forskning, innovasjon og utdanning. Da toppledelsen skulle rekruttere direktør for forskning, innovasjon og utdanning ble Jefferson Wells valgt som rekrutteringspartner.