Hvorfor velge Jefferson Wells?

Det er kandidatens marked og valget av rekrutteringspartner er derfor av stor betydning. Alle våre rekrutteringsrådgivere har solid kompetanse innenfor både IT og rekruttering og tar hver dag pulsen på markedets behov og kandidatenes forventninger. I tillegg tar vi etikk på alvor – elleve år på rad har vi blitt kåret til det mest etiske selskapet i vår bransje. Denne kombinasjonen av kompetanse og erfaring mener vi gir den beste forutsetningen for vellykkede ansettelser.

Skreddersydde løsninger

Vi skreddersyr løsningene våre for deg og tar alt fra individuelle rekrutteringsoppdrag til større leveranser. Du får en fleksibel og smidig arbeidsmodell som kan skaleres opp eller ned. Kundene våre kommer fra alle bransjer i privat og offentlig sektor og er alt fra store børsnoterte konserner og offentlig etater til små oppstartsselskaper.

Spisskompetanse innen IT-bransjen

Bransjen er i kontinuerlig utvikling, og det samme er vi, gjennom å holde oss oppdatert på relevant kunnskap. Fordi rådgiverne våre utelukkende rekrutterer ekspertise innenfor IT, er rekrutterings- og testverktøyene våre spesialisert for dette. Du kan med andre ord være trygg på at vi finner og velger de best egnede kandidatene for ditt behov.

Finner og tiltrekker relevante kandidater
Avhengig av hvilke kompetanser og egenskaper du har behov for, benytter vi ulike metoder og kanaler for å finne attraktive kandidater og rekruttere dem. Vi leter i en lang rekke databaser i tillegg til vårt eget store kandidatsystem, og hvert år intervjuer vi over 400 IT-spesialister, så vi har svært god kjennskap til kandidatmarkedet. Rådgiverne våre bruker målgruppetilpasset annonsering i både tradisjonelle, digitale og sosiale medier, og vi har en systematisk utvelgelsesprosess.
Vi tar rekruttering på alvor
Rekruttering er et fag, og vi prioriterer kontinuerlig kompetanseheving og utvikling av kartleggings- og rekrutteringsverktøyene våre. Vi bruker sertifiserte evne- og personlighetstester på en hensiktsmessig måte.
Fagområder vi rekrutterer til
Storparten av våre kunder har behov for hjelp i skjæringspunktet mellom IT og forretning, og da leverer vi typisk systemutviklere med skykompetanse, IT-arkitekter og teknisk prosjektledelse. Her finner du en oversikt over alle stillinger vi rekrutterer til. 

1. Ledelse
tech lead
operations manager
scrum master
testleder

2. Systemutvikling
.NET
java
C++
Embedded
testutvikler

3. Prosjektledelse

teknisk prosjektleder
prosjektleder

4. Økonomi/IT
ERP-konsulent
business analyst
datavarehus
data management

5. Infrastruktur

drift
DevOps
cloud
integrasjon

6. Arkitektur
løsningsarkitekt
virksomhetsarkitekt
informasjonsarkitekt

7. Forretningsutvikling
produkteier
UX
digital designer

8. Sikkerhet

CISO
sikkerhetsarkitektur
 

Behov for økonomer?

Enten du trenger fagkonsulenter eller interimledere til økonomi- og virksomhetsstyring, sørger vi for at du får rett kompetanse for ditt behov.

LES MER

Behov for ingeniører?

Våre erfarne konsulenter har bred teknisk ekspertise i design og prosjektering, i tillegg til kompetanse innen prosjektledelse og prosjektstyring.

LES MER