Hvorfor velge Jefferson Wells?

Over 45 år i rekrutteringsbransjen har gitt oss verdifull erfaring, og vi har bygget opp et stort nettverk du kan dra nytte av. Alle våre rekrutteringsrådgivere har solid kompetanse innenfor både teknologifag og rekruttering og tar hver dag pulsen på markedets behov og kandidatenes forventninger. Denne kombinasjonen av kompetanse og erfaring mener vi gir den beste forutsetningen for vellykkede ansettelser.

Spisskompetanse innen teknologibransjen

Fordi rådgiverne våre utelukkende rekrutterer ingeniører og annen fagekspertise innenfor teknologi, er rekrutterings- og testverktøyene våre spesialisert for dette. Du kan derfor være trygg på at vi finner og velger de best egnede kandidatene for ditt behov. Fagområder vi rekrutterer til:

Samferdsel og infrastruktur
Vi har lang erfaring med større rekrutteringsprosjekter for både byggherrer, entreprenører og rådgivende ingeniører. Kundene våre er noen av de største navnene innenfor samferdselssatsingen i Norge.
Livsvitenskap (Life Science)
De siste årene har vi blitt en betydelig aktør innenfor fagområdet livsvitenskap, som utvikler seg i takt med tiden. Vi har rekruttert hele lag, tekniske ledere og fagspesialister til blant annet HMSK og forskning. 
Bygg og anlegg
Gjennom vår lange erfaring i bygg- og anleggsbransjen har vi opparbeidet oss et stort nettverk av både kandidater og samarbeidspartnere. Dette nyter bransjen godt av når vi hjelper til med å sette inn nøkkelpersoner i betydningsfulle prosjekter, som å utvikle en tomt til et eldresenter eller nye bydeler.
Rådgivende ingeniørtjenester
Vi har rekruttert prosjektledere og en stor mengde rådgivende ingeniører til fagmiljøer av ulik størrelse. Særlig på Østlandet har det vært mye aktivitet innenfor samferdsel og infrastruktur og bygg og anlegg. Vi har dermed fått bred innsikt i ulike typer kompetanse i markedet og vet hvem vi bør sette sammen for at du skal kunne møte morgendagens behov og etterspørsel. 
Olje og energi
Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet i olje- og energibransjen. Det er motiverende å jobbe med samarbeidspartnere som også ønsker å utfordre det etablerte for å utvikle en renere fremtid. Flere store aktører i bransjen benytter seg av kompetansen vår, blant annet operatørselskaper, kraftselskaper og leverandører av utstyr, tjenester og teknologi. 

Behov for økonomer?

Enten du trenger fagkonsulenter eller interimledere til økonomi- og virksomhetsstyring, sørger vi for at du får rett kompetanse for ditt behov.

LES MER

Behov for ingeniører?

Våre erfarne konsulenter har bred teknisk ekspertise i design og prosjektering, i tillegg til kompetanse innen prosjektledelse og prosjektstyring.

LES MER