Skreddersydde løsninger

Vår kombinasjon av erfarne konsulenter og partnere med spisskompetanse innenfor teknologi, gir deg fleksible muligheter og konkurransedyktige betingelser. Vi kartlegger dine ønsker og behov og setter sammen den best egnede løsningen for at du skal nå målene dine.

Hva trenger du hjelp til?

Blant kundene våre er ledende selskaper innenfor blant annet samferdsel og infrastruktur, livsvitenskap, bygg og anlegg og olje og energi – både i privat og offentlig sektor.

Prosjektledelse og prosjektstyring
En stor andel av arbeidet vi utfører for våre kunder er prosjektbasert. Vi bidrar med prosjektledelse i alle faser av, og i ulike typer, prosjekter; fra produktutvikling via kompliserte utstyrsleveranser, til gjennomføring av større utbyggingsprosjekter under totalentreprise.

 
Elektro, automasjon og kontroll
Elektroteknikk, automasjon og kontrollsystemer inngår i de fleste produkter, prosesser og prosjekter. Gjennom våre konsulenter bidrar vi derfor til en rekke forskjellige kunder i alt fra transport av elkraft, offshore installasjoner for olje og gass, ventilasjonssystemer for skip og bygninger, til systemer for elektrisk ladning av kjøretøy. Dette svært brede fagfeltet er også det største praksisområdet på teknologi i Jefferson Wells. 
Maskin og mekanisk
Mekaniske ingeniører representerer den kanskje eldste og mest varierte av alle de tekniske disiplinene. Våre konsulenter på mekanisk er involvert i alt fra design og konstruksjon av anlegg for subsea produksjon av olje og gass, design av systemer for å håndtere marine avgasser, utbygging av flytende vindkraft, til utvikling av elektriske flymotorer. 
Olje og energi
Det er i Norges største bransje vi finner Jefferson Wells’ største kunder. Vi er aktive i olje og gass industrien, men også innenfor fornybar energi og produksjon av elektrisk kraft. Blant våre kunder er operatørselskaper, kraftselskaper, og leverandører av utstyr, tjenester og teknologi. 
Samferdsel og infrastruktur
Langsiktig satsning mot utbyggingsprosjektene av vei og bane har gitt uttelling i form av rammeavtaler og spennende muligheter for våre konsulenter og samarbeidspartnere over hele landet. Vi fortsetter med å bygge opp kompetansen vår for å vinne flere kunder innenfor hele verdikjeden i bransjen. 
Bygg og anlegg
Byggebransjen har en rekke spennende utfordringer som skal løses i tillegg til selve byggeprosessen. Klimatilpasning, energieffektivisering, automatisert styring og kontroll er noen av disse som krever mutlidisplin tilnærming og kompetanse. Jefferson Wells bidrar både på entreprenør-, rådgiver og byggherresiden til både offentlige og private aktører. 

Behov for økonomer?

Enten du trenger fagkonsulenter eller interimledere til økonomi- og virksomhetsstyring, sørger vi for at du får rett kompetanse for ditt behov.

LES MER

Behov for ingeniører?

Våre erfarne konsulenter har bred teknisk ekspertise i design og prosjektering, i tillegg til kompetanse innen prosjektledelse og prosjektstyring.

LES MER