Konsulenttjenester

Vår kombinasjon av erfarne konsulenter med spisskompetanse innenfor økonomi- og virksomhetsstyring, prosjektansatte og samarbeidspartnere gir deg fleksible muligheter og konkurransedyktige betingelser. Vi kartlegger dine ønsker og behov og setter sammen den beste løsningen for at du skal nå målene dine.

Hva trenger du hjelp til?

Blant kundene våre er børsnoterte konserner med komplekse utfordringer som stiller høye krav til den innleide kompetansen. Vi er spesialisert på fem fagområder innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og leverer tjenester som dekker langt flere. Våre konsulenter kan gå inn i følgende roller:

Management for hire
Vi har lang erfaring med å levere ledere innen økonomi- og virksomhetsstyring fra regnskapssjefer med begrenset perosnalansvar til CFO i store børsnoterte konsern. Vi benytter primært vårt etablerte nettverk av partnere til de tyngste rollene. Vi kan bistå deg med utvikling av strategisk målbilde og rammeverk, identifisering av forretningsmessige muligheter og lede endringsprosesser. Etablering av profesjonelle styringsverktøy for analyser og rapportering. Investeringer og likviditetsstyring. Identifisere finansielle verdidrivere, KPI-styring og presentasjon av økonomisk utvikling. Benchmarking, business case, analyse av data, utarbeidelse av budsjetter og prognoser. Forretningsutvikling og prosjektledelse.
Business controlling
Innen Business controlling har vi etablert et team med erfarne konsulenter med bred erfaring fra større konsern innen ulike bransjer. Typiske oppdrag for oss kan være å forenkle og forbedre prosesser med digital satsing, utvikle og forbedre rapporteringsrutiner og kvalitetsikring av prosesser. Identifisere og utvikle analyser og rapporter på sentrale KPIer. Biså CFO med diverse beslutningsgrunnlag ifbm M&A. Spør oss  - dette er et spennede segment med mange fasetter.  
Financial controlling
Våre konsulenter innen dette fagområde spenner fra de med noen års erfaring fra revisjon til de aller tyngste faglige ressursene som kan bistå deg med alt fra måneds-, kvartals- og årsrapportering, konsolidering, utvikling av prosesser og rutiner knyttet til regnskap og finansielle prosesser. 
Project controlling

For noen av våre kunder har vi overtatt ansvaret for prosjektcontrollere til både mindre og store prosjekter. Vi jobber med prosjektcontrolling uavhengig av bransjer og virksomhetsområder. Innenfor dette fagområdet kan vi tilby både nyutdannede NHH-økonomer til svært tunge prosjektcontrollere innen olje- og gassektoren.

REFERANSER
Telenor - rask tilgang til Finance Controller med solid kompetanse

Forretningsenheten Global Wholesale hos Telenor trengte raskt en innleid Finance Controller med solid komptanse, og tok derfor kontakt med Jefferson Wells.

Spenncon trengte midlertidig CFO og Financial Controller

Spenncon er en verdensledende leverandør av prefabrikerte betongelementer og har 3 fabrikker i sentrale regioner i Norge. Selskapet omsetter for om lag 1,0 milliarder NOK og har mer enn 500 ansatte. Når CFO sluttet hadde selskapet et prekært behov for både midlertidig CFO og Financial Controller.

Behov for økonomer?

Enten du trenger fagkonsulenter eller interimledere til økonomi- og virksomhetsstyring, sørger vi for at du får rett kompetanse for ditt behov.

LES MER

Behov for ingeniører?

Våre erfarne konsulenter har bred teknisk ekspertise i design og prosjektering, i tillegg til kompetanse innen prosjektledelse og prosjektstyring.

LES MER