Vårt store og solide nettverk av konsulenter og partnere er bygget gjennom langsiktig samarbeid og sikrer kundene våre kontinuitet, kompetanse og kapasitet. Vi leverer konsulenter over heler landet, og leveransene våre kan skaleres etter behov. Kontorene våre er i Oslo, Drammen, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, men uansett hvor i landet du er, kan vi få til et godt samarbeid. Vi har kunder innenfor et bredt spekter av bransjer, både i offentlig og privat sektor, deriblant offentlig forvaltning, olje og energi, bank og finans, bygg og anlegg, samferdsel, industri og infrastruktur. Når du jobber med Jefferson Wells Partner, kommer du i kontakt med dyktige ansatte med en sterk bransjeforståelse og bred kunnskap om markedet.

Kontaktinfo til partneransvarlig Jefferson Wells
Birthe Øren
Pia Myrvold
Berit Grindstad Berge