Styret består av 4 medarbeidere under 35 år, som møtes månedlig og har som mandat å gi innspill til og bistå ledelsen i Jefferson Wells med løsninger for selskapets utfordringer, samt gi tilbakemeldinger på / teste ut hypoteser. De skal følge med på markedet og medvirke til at ledelsen tar gode valg når den former selskapet, med et spesielt fokus på unge talenters behov og ønsker. Styret har ansvar for bearbeidelse av ideer frem til presentasjon for ledergruppen.

MØT VÅRT YOUNG ADVISORY BOARD
Benedikte Lund Jefferson Wells
Bendikte Lund
Jefferson Wells Mathias Elvebakk
Mathias Elvebakk
Umid Alem Jefferson Wells
Umid Alem
Ørjan Johnsen
Hege Solbakken
Hege Solbakken
Hege Solbakken
Leder i Jefferson Wells

"Vi står midt i en hyperomstilling – da er det viktigere enn noen gang å få med seg perspektivene fra den yngste generasjonen i selskapet. De har gjerne en annen type innsikt og syn på problemstillinger som jeg tror blir helt avgjørende for oss. De er ikke redd for å stille spørsmål og tør å utfordre. Vi trenger de beste hodene og da må vi gi mulighet for påvirkning"