Verdens mest etiske selskap

ManpowerGroup har blitt kåret som et av verdens mest etiske selskap 12 år på rad av Ethisphere Institute. Det er en anerkjennelse av arbeidet som gjøres i organisasjonen på etikk og samsvar, organisasjonskultur, styresett, samfunnsansvar og ledelse /omdømme. Jefferson Wells er en del av ManpowerGroup

ESG - Vårt bidrag

ESG – Environment (miljø), Social (sosiale forhold/rettigheter) og Governance (god ledelse) er viktigere enn noen gang. Vi tar vår del av ansvaret og setter fokus på det vi kan påvirke mest.

ESG

ESG er en del av vår forretningsstrategi, og fokuset vårt har alltid vært på det vi kan påvirke mest. Det som blir målt blir gjort, og i 2020 utvidet vi vårt ESG – engasjement gjennom å knytte oss opp mot «International Business Council's Stakeholder Capitalism Metrics». For å støtte dette måler og rapporterer vi våre tiltak på tre fokusområder: «People and Prosperity» – mennesker og muligheter, «Planet»- miljø og «Principels of Governance»- ledelse.

 

People & Prosperity - Vi setter oss ambisiøse mål for mangfold, likhet og inkludering. Vi er forpliktet til å utvikle talenter og påvirke i stor skala, slik at flere mennesker kan nyte en større andel av verdens velstand.

 

Planet - Vi setter oss vitenskapsbaserte ambisiøse mål som omhandler miljø og klima, og legger opp til null-utslipp.

 

Principles of Governance - Vi er forpliktet til å sette høye etiske standarder i vår bransje og lede virksomheten for å skape langsiktig verdi for alle interessenter.

 

ManpowerGroups rapport «Working to Change the World», beskriver hvordan vi setter og følger opp våre ambisiøse ESG-mål.  Rapporten handler om å kollektivt ta vare på mennesker og vår planet, og dette må gjøres raskt og med et enda større fokus enn tidligere. Vår ESG-rapport er en videreutvikling av vår bærekraftplan og våre bærekraftspilarer, og fokuserer på det som er viktigst og det som betyr mest for våre kandidater, medarbeidere og kunder.

 

Les ManpowerGroups ESG-rapport her.

Verdens mest etiske selskap

ManpowerGroup har blitt kåret til et av verdens mest etiske selskap 12 år på rad av Ethisphere Institute. Det er en anerkjennelse av arbeidet som gjøres i organisasjonen på etikk og samsvar, organisasjonskultur, styresett, samfunnsansvar og ledelse /omdømme. Jefferson Wells er en del av ManpowerGroup.

Kompetanseutvikling og karriere

Kompetanseutvikling er en svært viktig del av et bærekraftig arbeidsliv. Jefferson Wells mål er å bidra til både våre ansattes, men også næringslivets bærekraft og utvikling. Dette krever relevant kompetanse på mange nivå. Vi ser kontinuerlig kompetanseutvikling av alle våre ansatte, uansett hvor de har sin arbeidsplass som avgjørende for vår konkurransekraft. Kompetanseutvikling er også avgjørende for den enkeltes mulighet til å holde seg i arbeid, og å holde seg relevant i det fremtidige arbeidsmarkedet. Bedrifter trenger også kompetente og læringsorienterte medarbeidere for å vinne i sine markeder og i sin bransje 

 
 
 
Mangfold og likestilling

For oss i Jefferson Wells er mangfold og likestilling viktige mål. Kompetansebasert mangfold skaper forutsetninger for økt vekst og sunne organisasjoner. Våre rekrutteringsprosesser er strukturerte og objektive, og ferdigheter, kunnskap og kompetanse kommer alltid først.  

For oss er det viktig at våre ansatte gjenspeiler mangfoldet som finnes i samfunnet. På samme måte er dette en av grunnene til at folk ønsker å jobbe med oss. 

Likestilling eksisterer bare hvis det fremmes 

Jefferson Wells fremmer aktivt karrieremuligheter for kvinner, og har dokumenterte prosesser og målsetninger for å vise at dette er mer enn ord. I vår organisasjon er det en selvfølge at kvinner er representert i alle roller og på alle nivå.  

 
Miljøpåvirkning

Som del av ManpowerGroup arbeider vi i Jefferson Wells for å redusere den negative effekten vår virksomhet har på miljøet, og har et systematisk miljøarbeid basert på kontinuerlig forbedring. Vi er nå miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Arbeidet er en integrert del av ManpowerGroups kvalitetssystem. 

Vår største innvirkning på miljøet er hovedsakelig CO2-utslipp fra reiser, strømforbruk og avfall. Vårt miljøarbeid og miljøpolitikk fokuserer derfor på reisemønstre og karbondioksidutslipp fra virksomheten. Konsernet har som mål å redusere CO2 med 5% innen utgangen av 2021 målt mot 2019-tall.

 
Sertifikater og utmerkelser

Vårt arbeid for et bærekraftig arbeidsliv har fått mange anerkjennelser både i Norge og internasjonalt. 

  • ManpowerGroup Norge har nådd gullnivå i EcoVadis internasjonale bærekraftvurdering, og er rangert som ledende innen CSR. EcoVadis har basert sin vurdering på en svært omfattende analyse av våre retningslinjer, tiltak og prosesser i samfunnsansvar, samt en ekstern analyse av medier og interessenter. EcoVadis har evaluert mer enn 10.000 selskaper over hele verden, og vi er blant de 5% av selskapene som har nådd gullnivået. 
  • Dow Jones Sustainability Index rangerer ManpowerGroup som et av verdens mest bærekraftige selskaper. Indeksen vurderer årlig selskaper basert på en rekke faktorer knyttet til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. ManpowerGroup er det eneste profesjonelle tjenesteselskapet som har gått inn i indeksen i elleve år på rad. 
  • ManpowerGroup er kåret til et av verdens mest etiske selskaper av Etisphere Institute for ellevte år på rad.  Selskapene som mottar denne prisen fremmer aktivt en kultur der etikk og åpenhet er en selvfølge på alle nivåer i selskapet. 
  • Fortune gjennomfører årlig en undersøkelse av store selskaper. Denne er rangert av kunder basert på kriterier som sosialt ansvar, kvalitet, evne til å tiltrekke seg talent og resultater. Vi er stolte av å være det eneste selskapet i vår bransje som rangeres både som et av verdens mest etiske og også et av verdens mest beundrede selskaper.
  • Vi er også inkludert i flere bærekraftindekser: FTSE4Good Index, Ethibel Excellence Index, Pax Ellevate Global Women's Index Fund.  

    Mer informasjon om våre priser finner du på manpowergroup.com
 
Til topps i bærekraftrangeringen EcoVadis

Vi legger stor vekt på å drive forretningen på en samfunnsansvarlig og god måte. For at det ikke bare skal bli tomme ord har vi latt oss sertifisere innen dette området av den uavhengige organisasjonen EcoVadis. Vi er stolte av at vi i målingen for 2020 ble kåret blant de aller beste i bransjen på samfunnsansvar.

 

For første gang oppnådde vi platinum-nivå i sertifiseringen, noe som plasserer oss blant de én prosent beste selskapene i bransjen innen samfunnsansvar. ManpowerGroup i Norge med selskapene Manpower, Experis, Jefferson Wells og Right Management, har tidligere nådd gullnivå som plasserer oss blant de fem prosent beste selskapene.

 

Selskapene vurderes på fire områder: miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftige innkjøp.

Hege Solbakken
Hege Solbakken
Hege Solbakken
Leder i Jefferson Wells

“Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som er tuftet på grunnlaget "Doing well by doing Good". Vi skal gjøre en forskjell i menneskers liv.”