Verdens mest etiske selskap

ManpowerGroup har blitt kåret som et av verdens mest etiske selskap 12 år på rad av Ethisphere Institute. Det er en anerkjennelse av arbeidet som gjøres i organisasjonen på etikk og samsvar, organisasjonskultur, styresett, samfunnsansvar og ledelse /omdømme. Jefferson Wells er en del av ManpowerGroup

Vårt bidrag

"Etikk", "bærekraft" og "samfunnsansvar" er så mye mer enn ord for oss - innholdet i disse ordene er det er det som definerer oss som selskap og måten vi driver vår virksomhet på.

Våre tre bærekraftpillarer
Vi har valgt å fokusere vårt bærekraftsarbeid på tre områder som bidrar til et bærekraftig arbeidsmarked og positiv samfunnsutvikling. På disse tre områdene bidrar vi både gjennom daglige gjøremål og aktiviteter og gjennom vårt samfunnsengasjement. 

1. Klar for jobb
Vi gir mange unge deres første jobbmulighet. Vi hjelper unge mennesker raskt å komme i arbeid etter å ha fullført sin utdannelse, og vi kan tilby utdannelse i etterspurt kompetanse og yrker gjennom våre Academy-løsninger. Gjennom å arbeide i ManpowerGroup kan unge få vist seg frem på arbeidsmarkedet. 

2. Oppdatering av kompetanse
Vi hjelper mennesker med å bygge ferdigheter for det moderne arbeidslivet slik at de kan holde seg sysselsatt og relevante gjennom hele arbeidslivet. I dagens raskt skiftende arbeidsliv er konstant læring avgjørende for å være attraktiv i arbeidsmarkedet. Våre ansatte har alltid muligheten til å utvikle sine ferdigheter og raskt få erfaring fra ulike oppgaver.  Vi tilbyr alle våre medarbeidere tilgang til konsernets kompetanseportal, powerYOU. powerYOU gir medarbeidere tilgang til over 10.000 e-læringskurs, bøker, videoer og micro-læringer.  

3. Integrering og inkludering 
Vi jobber for likeverdige og inkluderende arbeidsplasser. Vi mener at nøkkelen til integrering er å ha en jobb å gå til. Våre konsulenter og rådgivere gir jobbsøkere støtte, coaching og muligheter til å starte studier eller finne en ny vei i karrieren.
 
FNs bærekraftmål

Vi ønsker å gjøre en forskjell på de områdene der vi har størst mulighet til å bidra. Vi har derfor plukket ut fem av FNs bærekraftmål som vi har ekstra fokus på, og som vi rapporterer progresjon på. Det er: 

4. God utdanning

5. Likestilling mellom kjønnene 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

10. Mindre ulikhet

13. Stoppe klimaendringene

Kompetanseutvikling og karriere

Kompetanseutvikling er en svært viktig del av et bærekraftig arbeidsliv. Jefferson Wells mål er å bidra til både våre ansattes, men også næringslivets bærekraft og utvikling. Dette krever relevant kompetanse på mange nivå. Vi ser kontinuerlig kompetanseutvikling av alle våre ansatte, uansett hvor de har sin arbeidsplass som avgjørende for vår konkurransekraft. Kompetanseutvikling er også avgjørende for den enkeltes mulighet til å holde seg i arbeid, og å holde seg relevant i det fremtidige arbeidsmarkedet. Bedrifter trenger også kompetente og læringsorienterte medarbeidere for å vinne i sine markeder og i sin bransje 

 
 
 
Mangfold og likestilling

For oss i Jefferson Wells er mangfold og likestilling viktige mål. Kompetansebasert mangfold skaper forutsetninger for økt vekst og sunne organisasjoner. Våre rekrutteringsprosesser er strukturerte og objektive, og ferdigheter, kunnskap og kompetanse kommer alltid først.  

For oss er det viktig at våre ansatte gjenspeiler mangfoldet som finnes i samfunnet. På samme måte er dette en av grunnene til at folk ønsker å jobbe med oss. 

Likestilling eksisterer bare hvis det fremmes 

Jefferson Wells fremmer aktivt karrieremuligheter for kvinner, og har dokumenterte prosesser og målsetninger for å vise at dette er mer enn ord. I vår organisasjon er det en selvfølge at kvinner er representert i alle roller og på alle nivå.  

 
Miljøpåvirkning

Som del av ManpowerGroup arbeider vi i Jefferson Wells for å redusere den negative effekten vår virksomhet har på miljøet, og har et systematisk miljøarbeid basert på kontinuerlig forbedring. Vi er nå miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Arbeidet er en integrert del av ManpowerGroups kvalitetssystem. 

Vår største innvirkning på miljøet er hovedsakelig CO2-utslipp fra reiser, strømforbruk og avfall. Vårt miljøarbeid og miljøpolitikk fokuserer derfor på reisemønstre og karbondioksidutslipp fra virksomheten. Konsernet har som mål å redusere CO2 med 5% innen utgangen av 2021 målt mot 2019-tall.

 
Hege Solbakken
Hege Solbakken
Hege Solbakken
Leder i Jefferson Wells

“Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som er tuftet på grunnlaget "Doing well by doing Good". Vi skal gjøre en forskjell i menneskers liv.”