Framtiden innen fornybar energi

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi, med høye ambisjoner. Vi skal finansiere, utvikle, bygge og drive prosjekter i det nordiske og baltiske markedet, og målet vårt er å eie en installert kapasitet på 1GW fornybar kraftproduksjon i 2030.  

Er du klar for å bidra til en grønnere fremtid?

Vårgrønn styrker nå organisasjonen for å møte våre strategiske mål om utvikling av selskapet og fornybar energi og grønne infrastrukturprosjekter i Norden og Baltikum. Se våre ledige stillinger.

Administrasjonsleder

Vi søker Administrasjonsleder. Du vil få et bredt ansvar knyttet til å videreutvikle og drive Vårgrønns systemer og aktiviteter.

Se hele stillingsannonsen og søk her >
Leder for konsesjoner og tillatelser

Vi søker leder for konsesjoner og tillatelser. Du vil lede konsesjonsarbeidet i prosjekter og følge opp våre tilhørende forpliktelser under utbygging – alt med støtte fra interne og eksterne fageksperter. Stillingen gir en unik mulighet til å bidra til Vårgrønns utvikling og vekst i prosjektportefølje.
Arbeidet vil inkludere å planlegge, sammenstille og følge opp søknader til sentrale og lokale myndigheter, herunder arbeid knyttet til prekvalifiseringer, søknader og konsekvensutredninger, og involvering av interessenter med tanke på å få nødvendige tillatelser og samtykker. 

Se hele stillingsannonsen og søk her >

Senior prosjektleder

Vi søker Senior Prosjektleder. Du vil som prosjektleder i Vårgrønn være leder for, eller med i ledelsen av, komplekse tverrfaglige prosjekter, knyttet til utvikling og utbygging av havvind eller andre fornybare prosjekter. Som del av dette vil du sørge for planlegging og gjennomføring av prosjektets aktiviteter og leveranser i henhold til prosesser og avtaler, herunder analyser av økonomi/forretningsmuligheter. Dette vil inkludere det å utarbeide og legge frem grunnlag for beslutninger. 

Se hele stillingsannonsen og søk her >

Seniorrådgiver kraftmarked og -system

Vi søker Seniorrådgiver kraftmarked og -system. Du vil ha ansvar for å etablere og utvikle Vårgrønns analyser av kraftmarked og forståelse av energisystem, samt strategier for å selge/levere kraft/energi fra våre prosjekter innen fornybar energi. Du vil også bidra til utvikling av vår strategi og taktiske forretningsutvikling. 

Se hele stillingsannonsen og søk her >

Senioringeniør, Engineering Manager

Vi søker Senioringeniør, Engineering Manager. Du vil i denne rollen kunne være teknisk leder i, eller sentralt medlem av, en teknisk ledergruppe i komplekse tverrfaglige prosjekter. Prosjektene vil være knyttet til utvikling og utbygging av havvind eller andre fornybare energiprosjekter. I tverrfaglige prosjekter vil du koordinere tekniske disipliner, for å planlegge og levere solide tekniske løsninger. Du representerer erfaring og trygghet til å støtte og veilede prosjektmedarbeidere innen sentrale tekniske disipliner. 

Se hele stillingsannonsen og søk her >

Seniorrådgiver samfunns- og myndighetskontakt

Vi søker Seniorrådgiver samfunns- og myndighetskontakt. Du vil ha ansvar for å utvikle og følge opp Vårgrønns samfunns- og myndighetskontakt. Vi leter etter en person som vil være med og løfte vår organisasjon, og bidra til økt gjennomslag for våre prosjekter med utvikling av fornybar energi både hos politikerne og hos andre samfunnsaktører. Du vil også bidra til å utvikle Vårgrønns kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsarbeid. 

Se hele stillingsannonsen og søk her >

Om Vårgrønn

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi, med høye ambisjoner. Vi skal finansiere, utvikle, bygge og drive prosjekter i det nordiske, og baltiske markedet, og målet vårt er å eie en installert kapasitet på 1GW fornybar kraftproduksjon i 2030. Vårgrønn er eid av den globale energigiganten Eni og den norske energientreprenøren og investoren HitecVision. Begge selskapene har lange tradisjoner i energisektoren og deler ambisjoner om å bidra sterkt til skiftet mot fornybar energi. Vi er søsterselskap til Vår Energi, som er det største uavhengige oljeselskapet i Norge, og drar nytte både av Vår Energis erfaringer, og av styrken og engasjementet til våre eiere. Vårgrønn har etablert samarbeidsavtaler med sterke, sentrale fornybaraktører med mål om å utvikle havvind i Nordsjøen. Vi samarbeider med Equinor med mål om å bygge en flytende vindpark utenfor Utsira – og med Agder Energi for å utvikle en bunnfast vindpark i Sørlige Nordsjø 2-området. Vårgrønn styrker nå organisasjonen for å møte våre strategiske mål om utvikling av selskapet og fornybar energi og grønne infrastrukturprosjekter i Norden og Baltikum. Les mer på www.vargronn.no og følg oss på www.linkedin.com/company/vårgrønn

Vil du vite mer om stillingene?

Kontakt Steinar Jonasen Instefjord på telefon 948 57 202 eller på e-post [email protected] eller Benedikte Lund på telefon 928 35 315 eller på e-post [email protected]