Menneskene som jobber her og hva vi tilbyr

Vi tiltrekker oss spesialister med kvalifikasjoner og ferdigheter som bidrar til å skape verdi for våre kunder. Blant kundene våre er ledende selskaper innenfor blant annet samferdsel og infrastruktur, olje & energi og bygg & anlegg – både i privat og offentlig sektor. Dette gir deg som konsulent tilgang på spennende og utviklende prosjekter.

Hva kan du jobbe med som konsulent hos oss?

Våre konsulenter jobber med ledende selskaper innenfor blant annet samferdsel og infrastruktur, livsvitenskap, bygg og anlegg og olje og energi – både i privat og offentlig sektor.

Prosjektledelse og prosjektstyring
En stor andel av arbeidet vi utfører for våre kunder er prosjektbasert. Vi bidrar med prosjektledelse i alle faser av, og i ulike typer, prosjekter; fra produktutvikling via kompliserte utstyrsleveranser, til gjennomføring av større utbyggingsprosjekter under totalentreprise.

 
Elektro, automasjon og kontroll
Elektroteknikk, automasjon og kontrollsystemer inngår i de fleste produkter, prosesser og prosjekter. Gjennom våre konsulenter bidrar vi derfor til en rekke forskjellige kunder i alt fra transport av elkraft, offshore installasjoner for olje og gass, ventilasjonssystemer for skip og bygninger, til systemer for elektrisk ladning av kjøretøy. Dette svært brede fagfeltet er også det største praksisområdet på teknologi i Jefferson Wells. 
Maskin og mekanisk
Mekaniske ingeniører representerer den kanskje eldste og mest varierte av alle de tekniske disiplinene. Våre konsulenter på mekanisk er involvert i alt fra design og konstruksjon av anlegg for subsea produksjon av olje og gass, design av systemer for å håndtere marine avgasser, utbygging av flytende vindkraft, til utvikling av elektriske flymotorer. 
Olje og energi
Det er i Norges største bransje vi finner Jefferson Wells’ største kunder. Vi er aktive i olje og gass industrien, men også innenfor fornybar energi og produksjon av elektrisk kraft. Blant våre kunder er operatørselskaper, kraftselskaper, og leverandører av utstyr, tjenester og teknologi. 
Samferdsel og infrastruktur
Langsiktig satsning mot utbyggingsprosjektene av vei og bane har gitt uttelling i form av rammeavtaler og spennende muligheter for våre konsulenter og samarbeidspartnere over hele landet. Vi fortsetter med å bygge opp kompetansen vår for å vinne flere kunder innenfor hele verdikjeden i bransjen. 
Bygg og anlegg
Byggebransjen har en rekke spennende utfordringer som skal løses i tillegg til selve byggeprosessen. Klimatilpasning, energieffektivisering, automatisert styring og kontroll er noen av disse som krever mutlidisplin tilnærming og kompetanse. Jefferson Wells bidrar både på entreprenør-, rådgiver og byggherresiden til både offentlige og private aktører. 
Annen industri
Store og små kunder i industrien, slik som marin næring, prosess- og produksjonsbedrifter, forsvarsindustri, aktører innen forskning og utvikling, har ofte behov for ekstra kompetanse og kapasitet i perioder. Vi ser ofte verdien i overføring av erfaring og kompetanse mellom bedrifter og bransjer, noe som gagner både våre oppdragsgivere og våre konsulenter. 
JW er sertifisert som Great Place To Work
JW er sertifisert som Great Place To Work
GREAT PLACE TO WORK
Vi skal være et fantastisk sted å jobbe

Great Place to Work har sertifisert Jefferson Wells som et godt sted å jobbe. Det vil si at Jefferson Wells oppfyller kravene til en forskningsbasert standard for hva som kjennetegner en fantastisk arbeidsplass. Vi får spesielt høy score på fellesskapsfølelse blant medarbeiderne. Hos oss skal det være kort vei til ledelsen og vi inviterer deg til å sette ditt preg på selskapet. Du vil oppleve at du er en del av et personlig og nært arbeidsmiljø. Hos oss setter vi menneskene og rett kompetanse først.