Til Norges mest spennende lederstillinger innen Facility Management søker vi deg som drives av å skape glede, begeistring og engasjement blant dine ansatte.

Facility Management lederstillinger

Se alle stillingene innen Facility Management

Innovasjons - og forretningsutvikler

Vi søker en erfaren Innovasjons og forretningsutvikler som får hovedansvar for løpende forbedringer og innovasjonsarbeid på Equinor kontrakten – i tråd med utvikling i marked, hos kunde og i tråd med avtale. Samt lede gjennomføring/implementering av prioriterte forbedringsprosjekter.
Se hele stillingsannonsen og søk her >

ISS is the world’s leading provider of facility services with more than a hundred years of experience. ISS offers a range of services to empower the workplace and achieve the purpose; “Connecting people and places to make the world work better”. For more information visit the website www.issworld.com.

Through a Vested agreement ISS will deliver services to all Equinor’s offices in Norway, where both parties will invest in each other’s success and create Win/Win solutions. Together Equinor and ISS has agreed on a shared vision for the business relationship, which will form the basis for further cooperation and future deliveries. Shared vision: “Together we shape attractive and sustainable Workplaces with safety and care for our people”.

Vil du vite mer om stillingene?

Kontakt Helene W. Berger på tlf. 979 64 010 eller Trond Boe-Tangen på tlf. 917 43 800 for spørsmål om stillingene.