De siste 11 månedene har Jefferson Wells-konsulent Øystein vært økonomisjef for 18 byggevarehus

Seniorkonsulent i Jefferson Wells, Øystein Forseth, har de siste 11 månedene vært ansvarlig for daglig økonomisk drift for 18 varehus i Byggmakker Nord.

- Det gikk vel bare én uke fra Jefferson Wells ble kontaktet, til jeg fikk en helt sentral rolle i å bidra til å holde økonomifunksjonen oppe gjennom en pågående fusjonsprosess med Byggmakker Handel. Det var hektisk og utfordrende å sette seg inn i et stort konsern på kort tid, men med fasit i hånd, har det godt svært bra, forteller seniorkonsulent Øystein Forseth i Jefferson Wells.

Økonomisjef for 18 byggevarehus

- Helt essensielt for oss
For da Byggmakker Nord og Byggmakker Handel skulle fusjoneres til ett selskap i forbindelse med finske Kesko sitt oppkjøp av byggevarekjedene, samtidig som daværende økonomisjef valgte å slutte, fikk de et stort problem. Løsningen ble management for hire-tilbudet til Jefferson Wells.   

- Ettersom økonomisjef-stillingen i Byggmakker Nord skulle fases ut i forbindelse med fusjonen, kunne vi ikke ansette en ny person på fast basis i 11 måneder. Da måtte vi ut på jakt etter seniorkompetanse, og den fant vi hos Øystein og Jefferson Wells. Det har vært helt essensielt for oss i denne prosessen, forteller økonomidirektør i Kesko Norge, Espen Ingvoldstad.

Økonomidirektøren har vært Forseths nærmeste sjef gjennom det siste snaue året, og er meget fornøyd med arbeidet som er gjort.

Jefferson Wells Øystein Forseth
Seniorkonsulent Øystein Forseth

- Det er utfordrende å komme inn på kort varsel og samtidig sette seg inn i alle prosessene så raskt som Øystein har gjort. I fusjonsprosesser er det dessuten mye usikkerhet blant de ansatte, men også der har han vist seg som en god leder og støttespiller. For min del har det vært en trygghet å vite at Øystein mestrer arbeidsoppgavene, som har redusert behovet for oppfølging.

Voksende marked
Management for hire-tilbudet til Jefferson Wells blir stadig mer populært og består av erfarne seniorkonsulenter, som på kort tid kan gå inn og lede avdelinger i overgangsperioder.

- Det var en krevende stilling å mestre. Det er både nødvendig med bred kompetanse, og ikke minst lang erfaring for å se og forstå hvilke grep som kan gjøres i store organisasjoner. Vi er en god gjeng med seniorkonsulenter som innehar den nødvendige erfaringen i Bergen, Trondheim og Oslo, sier Forseth og fortsetter.

- For kundene er det ofte et problem når sentrale personer i organisasjonen slutter i en omstillingsfase – da er management for hire en svært god løsning.

Les mer om våre konsulenttjenester her