Et kappløp for å knytte seg til de beste hodene

Verden er på full fart inn i det grønne skiftet. Det betyr tøff konkurranse blant arbeidsgivere, og gode kort på hånden for arbeidstakere som innehar den relevante kompetansen, forteller Hege Solbakken, leder i Jefferson Wells.

- Det er et kappløp for å knytte seg til de beste hodene. Og det skjer ikke bare i Norge, men globalt. Det er svært mange aktører som rigger seg for omstilling, og dermed er på jakt etter den samme kompetansen. Som konsekvens må vi som selskap posisjonere oss – både lokalt og globalt – for å bistå våre kunder best mulig, forteller Solbakken.

Grønne stillinger for Jefferson Wells

Det siste året har Jefferson Wells rekruttert nesten 200 personer til «grønne» stillinger på vegne av 25 forskjellige kunder, og veksten ser ikke ut til å avta. Det setter nye krav til arbeidet som gjøres.

- Når det er knapphet på kompetanse, må vi se ut av landet. Det er en utfordring å motivere flinke til å bevege på seg. Vi har dog en klar fordel av å være et internasjonalt konsern, og kan veksle på regionale og lokale kontorer i jakten på kompetansen som kundene våre etterspør.

War for talent
Under paneldiskusjonen på ManpowerGroup Forum 15. desember var Hege Marie Norheim, direktør for HR, kommunikasjon og bærekraft i FREYR Batteries, klar på «War for talent» i høyeste grad er reell.

FREYR skal bygge fem fabrikker Mo i Rana og ansette 1.500 fagarbeidere og ingeniører de neste årene, og er ett av mange selskaper som har fått hjelp av Jefferson Wells til å rekruttere «grønn» kompetanse.

- Vi har som ambisjon å bli en av Europas største battericelleprodusenter – da trenger vi en haug med ulik kompetanse. Vi finner ikke 1.500 kandidater i Mo i Rana, og heller ikke i Norge. Det betyr at vi må supplere med utenlandsk arbeidskraft – både for kapasitet og spisskompetanse. Vi opplever kjempekonkurranse om disse hodene, fortalte Norheim.

Solbakken i Jefferson Wells istemmer at den geografiske mobiliteten blant nordmenn med etterspurt kompetanse ofte er lavere enn i utlandet.

- Vi håper at gode og spennende jobber vil dra folk til for eksempel Mo i Rana. Men tradisjonelt sett er ikke nordmenn veldig mobile. Det sitter langt inne å bytte bosted og skolemiljø på norske familier.  Samtidig er det jo ekstremt spennende med en slik satsing, og jeg tror det er noe med skala og ambisjonsnivå som vil trigge mange teknologer og ingeniører.

Synliggjør behovene
Solbakken mener det er viktig for arbeidsgivere å synliggjøre hvilke behov man har overfor de som innehar kompetansen.

- Det er sentralt å gjøre behovene sine kjent mot de som innehar kompetanse. I tillegg bør man inngå samarbeid med ulike aktører – både innenfor akademia, politikk og rekruttering. Her er FREYR vært svært dyktig så langt, forteller hun.

FREYR har allerede igangsatt et prosjekt, hvor man i samarbeid med andre industriaktører som Morrow og Beyonder, ønsker å gi tydeligere retning til akademia om hvilken kompetanse som vil bli etterspurt i årene som kommer. Selskapet har også målsetting om å etablere et eget FREYR Academy, som skal sikre opplæring i arbeid med robotene på fabrikken.

- Vi ser at det kommer nye utdanningstilbud, både ved opprettelsen av egne Academy-satsinger og i regi av det offentlige. Det må et samarbeid på tvers av industri, akademia og politikken for å dekke kompetansemangelen vi opplever nå, mener lederen for Jefferson Wells.

Bygg kompetanse
I takt med utviklingen i det grønne skiftet er det menneskene som besitter den relevante kompetansen, som virkelig har gode kort på hånden. Solbakken trekker særlig frem mangelen på kandidater som besitter produksjonserfaring og evnene til å drive opplæring som særlig utfordrende. Hun mener likevel det ikke er for sent å tilegne seg ny kompetanse.

- Det finnes mange spennende områder en kan utdanne seg innenfor. I tillegg blir det stadig flere etter- og videreutdanningskurs, med muligheter for å fylle på. Det er aldri for sent å skaffe seg rett kompetanse.

NTNU er én av utdanningsinstitusjonene som jobber med å få på plass etter- og videreutdanningskurs på masternivå. Målsettingen er å gi ingeniører fra andre fagbakgrunner, for eksempel olje og gass, relevant batterikompetanse. 

- Vi har stor tro på livslang læring og mener det er ekstra viktig i det grønne skiftet, ettersom alt utvikler seg så raskt. Gjennom denne typen videreutdanning kan vi foredle kompetansen som allerede finnes i Norge på en enda bedre måte, avslutter Solbakken.

Les mer om hva vi i Jefferson Wells kan gjøre for deg.