Overopphetet marked for finansmedarbeidere

Etterspørselen etter ansatte med finansbakgrunn er høyere enn på mange år. Men det blir vanskeligere å fylle økonomistillingene, ifølge Grethe Hustad, leder for konsulentvirksomheten innen økonomi i Jefferson Wells.

– Temperaturen er på vei opp, og det vises jo gjennom vårt daglige arbeid og gjennom ManpowerGroups siste arbeidsmarkedsbarometer. Det er flere som etterspør konsulenttjenester, rett og slett fordi fremtiden er mindre usikker enn for ett år siden. Likevel er det et paradoks at det utlyses tusenvis av stillinger, samtidig som arbeidsledigheten er høy, sier Hustad.

Grethe Hustad, leder for konsulentvirksomheten innen økonomi i Jefferson Wells

Mange vil ansette finansmedarbeidere
Jefferson Wells, som er en del av ManpowerGroup, har god innsikt i trendene i arbeidsmarkedet. Tallene i ManpowerGroups arbeidsmarkedsundersøkelse for fjerde kvartal viser at det er mange som etterspør medarbeidere med finansbakgrunn (figur 1). Ifølge undersøkelsen forventer 49 prosent av arbeidsgivere innen sektoren finans og forretningstjenester oppbemanning, mens 13 prosent forventer nedbemanning.

Høy aktivitet gjennom pandemien, Jefferson Wells
Figur 1: Netto bemanningsutsikter i prosent per kvartal (sesongjustert). Netto bemanningsutsikter er andelen som skal bemanne opp minus andelen som skal bemanne ned i det kommende kvartalet. Kilde: ManpowerGroup

Forskjellen, kalt netto bemanningsutsikter, er på +34 prosent (sesongjustert). Dette tyder på det mest optimistiske arbeidsmarkedet siden 2007. Til sammenlikning er netto bemanningsutsikter på tvers av alle bransjer + 30 prosent (sesongjustert).

Hustad mener det viser at vi har fått større «talentmangel», som er forskjellen mellom kompetansen som tilbys og etterspørres i arbeidsmarkedet. Ifølge undersøkelse er det nå 66 prosent av arbeidsgiverne som sliter med å rekruttere folk med riktig kompetanse. Det er det høyeste nivået som er målt i Norge til nå..

– Det er stadig en kamp om de beste hodene, nå mer enn før. Vi har kompetansemangel på flere områder ute i samfunnet, i tillegg til at vi møter det grønne skiftet. Norge er under omstilling og samfunnet møter behovet for ny kompetanse. Et eksempel på et slikt behov er nettopp kompetanse innen bærekraft, hvor markedet er ivrig til å se på nye bærekraftige forretningsmodeller, sier Hustad.

Utfordrene å få tak i rett kompetanse
Denne høsten har det blitt vanskeligere å få tak i medarbeidere med rett kompetanse, forteller finansdirektør Nora Tandberg i det norske teknologiselskapet Papirfly Group. Selskapet er et av mange som bemanner opp i etterkant av pandemien.

Papirfly Group leverer en skybasert markedsføringsplattform til noen av verdens største merkevarer, som IBM, Circle K, BMW og Subway. Gjennom plattformen kan kundene selv produsere, dele og administrere markedsføringsmateriell, uten å trenge spesialister.

– Markedet er ekstremt overopphetet. Det har blitt vanskeligere å få tak i visse typer kompetanse, særlig kandidater med bakgrunn innen regnskap og finans. Arbeidstakerne stiller høyere krav enn før, sier Tandberg.

Avhengig av bemanningstjenester
Papirfly Group, som ble grunnlagt i Sandnes i 2000, har vokst kraftig de senere årene. På fem år har omsetningen firedoblet seg, noe som har resultert i at det har i dag kontorer i 8 land og i underkant av 200 ansatte med 600 kunder og én million brukere i mer enn 100 land.

– Nå som vi ikke lenger er en oppstartsbedrift, trenger vi andre typer økonomikompetanse. Det merker vi at det er knapphet på. Det er særlig høy etterspørsel etter kompetanse innen konsolidering og regnskapsstandarden IFRS, noe som også skyldes veksten i antall børsnoteringer og aktiviteter på finansmarkedet, sier Tandberg.

Nora Tandberg i Papirfly Group
Nora Tandberg i Papirfly Group har benyttet seg av bemanningstjenester fra Jefferson Wells for å dekke kompetansebehovet det siste året. 

For å dekke behovet har Tandberg hyret inn en økonomikonsulent fra konsulent- og rekrutteringsselskapet Jefferson Wells.

– Vi har én konsulent inne nå som jobber med finans, og har også hatt en annen konsulent inne tidligere. Det er vi veldig fornøyd med. På sikt skal vi nok ha inn en fast medarbeider, men det kan ta litt tid, sier Tandberg.

For spørsmål, vennligst kontakt:
Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup Norge
Telefon: +47 930 24 314
Epost: [email protected]
http://manpowergroup.com/meos

Om undersøkelsen
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i juli blant 770 norske arbeidsgivere. Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey, som har blitt gjennomført i over 50 år og er en av de mest anerkjente indikatorene på sysselsetting. Feilmarginen er +/- 3,5 prosentpoeng.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og flere resultater fra undersøkelsen.