Hva kan du lære av en dårlig leder?

Ingen ønsker seg en dårlig leder, men erfaringen kan likevel bli gull verdt. Her er noen tips til hvordan du kan snu situasjonen til noe positivt.

De alle fleste vil møte på en dårlig leder minst én gang i løpet av karrieren. Selv om det kan være både vondt og vanskelig, kan du likevel lære mye av det hvis du er villig til å gjøre det beste ut av situasjonen. Her får du tre tips til hvordan du kan få noe godt ut av å ha en dårlig leder.

dame og mann snakker

Ikke ta ting personlig
Dette er en av de aller viktigste tingene du bør lære i arbeidslivet. Det blir desto viktigere om du må forholde deg til en dårlig leder. I begynnelsen er det lett å ta all kritikk til seg, og overtolke beskjeder som egentlig ikke var ment som kritikk. Etter hvert vil du se at også ledere gjør feil, og mange av dem gjør det ofte. Noen ganger kan også kritikk rettet mot deg være et utslag av at lederen din har gjort en dårlig jobb.

Når du innser det, innser du også at du ikke må ta kritikken personlig. Som regel er kritikken på en arbeidsplass konstruktiv, men den kan også være destruktiv. Du bør derfor lære deg å skille mellom sak og (din egen) person. Det vil gjøre det lettere å holde følelsene i sjakk og lære av erfaringen.

Det er greit å være kritisk
Noen ledere er verken kvalifisert til, eller har tid til, å gjøre jobben sin – å lede. En dårlig leder kan skade bedriften og arbeidskulturen. En person er ikke ufeilbarlig selv om vedkommende har fått en lederstilling. Du må ikke akseptere alt.

Når du innser det, blir det også lettere å komme med konstruktive innspill og ta opp ting du mener bør gjøres annerledes. I mange tilfeller er det nettopp det som er jobben din – du må hjelpe lederne dine til å ta bedre beslutninger.

Be om det du vil ha
En leder må ta mange hensyn. Det betyr at de ikke alltid kan gi deg det du vil ha, selv om de kanskje burde. Du kan heller ikke forvente at de skal ha oversikten over alt og alle. Hvis du for eksempel mener at du har gjort deg fortjent til en lønnsøkning eller en forfremmelse, kan du ikke ta for gitt at det skjer av seg selv.

Be om det du vil ha, og sørg for at lederen din skjønner hva du forventer. Noen ganger kan det være nok å minne lederen din på saken. Hvis de er redde for å miste deg, er de villige til å strekke seg. Og hvis de tror at du er fornøyd med det du har i dag, tenker de kanskje at du er mindre verdt enn det du egentlig er. Derfor bør du si fra.

Er du i en situasjon hvor du skal lede og er usikker på hva du bør gjøre for å bli en god leder? Her er noen tips til hvordan du bør takle overgangen.

Kilde: The Muse