Tre råd til nyansatte

Å være ny på jobb er ikke alltid lett. Her er våre beste råd for å takle den første tiden som nyansatt.

Enten du kommer rett fra videregående eller bytter jobb, er det alltid spenning og forventning knyttet til det å være ny. Det er normalt å kjenne en frykt for å ikke være god nok, at man ikke skal leve opp til forventningene. Kanskje føler du også et snev av såkalt bedragersyndrom. Du tenker kanskje at du ikke har fortjent å få jobben, og at du nå endelig vil bli avslørt. Men alle har vært nye, og med noen enkle grep vil du også raskt bli varm i trøya!

To menn med papirer

Vær tydelig og ta initiativ
Det er viktig å skape gode rammer for arbeidshverdagen din tidlig. Vis at du er motivert og klar for å bidra, og snakk med folk rundt deg for å bli kjent med hva kollegaene dine jobber med. Ta initiativ til en prat med din nærmeste leder eller personalansvarlig for å avklare forventninger og egne ønsker tidlig.

Les mer: Hva bør du tenke på når du begynner i ny jobb?

Det er også fint å diskutere rollen du trer inn i og hvilke mål du skal jobbe mot. Slike avklaringer vil gjøre det lettere å håndtere usikkerheten i startfasen, samtidig som de rundt deg blir klar over hva du vil jobbe med – noe som kan åpne dører til spennende oppgaver og prosjekter. Still mange spørsmål slik at du kan føle deg mer sikker på veien videre. Du er bare ung og uerfaren én gang, benytt sjansen til å lære så mye du kan!

Bli kjent med nye kolleger
Menneskene du jobber med er en viktig del av arbeidshverdagen din. Sett derfor av ekstra tid til å bli kjent med dem. Noen enkle grep for å bli kjent med flere kan være å ta en daglig runde på huset, ta en kaffe med en ny kollega i uken eller å sette deg ved siden av forskjellige personer i lunsjen. Du blir kjent med flere, blir tryggere i din rolle og finner raskere din plass i miljøet hvis du engasjerer deg tidlig. Å bli trygg på de du jobber med vil gjøre det enklere å be om hjelp, og samtidig styrke din tilhørighet til organisasjonen.

Stol på deg selv
Det er lett å tenke at man ikke har noe å komme med når man er ung og uerfaren – men det stemmer som regel ikke. Å kjenne på frykten for å være inkompetent rammer selv den mest erfarne av oss. Det nevnte «bedragersyndromet» er et kjent fenomen som innebærer at en person tviler på sine tidligere prestasjoner og kjenner på en frykt for å bli avslørt når som helst.

Fenomenet er som regel grunnet i frykten for å feile, og tanken om at man ikke er bra nok. Og selv om man alltid har mer å lære, er det viktig å huske på at ingen forventer at du skal kunne alt. Ikke la denne frykten for å feile hindre deg fra å bidra. Vær nysgjerrig og lær av dine feil. Stol på deg selv og husk at du fikk jobben av en grunn!