Tre råd til deg som skal begynne i ny jobb

Det spiller ingen rolle om du kommer rett fra videregående, universitet eller har en lang karriere bak deg – å være ny på jobb er ikke lett. Her er våre beste råd for å takle den første tiden som nyansatt.

August er høysesong for nyansettelser og mange venter spent på å begynne i ny jobb. Enten du er nyutdannet eller bytter jobb, er det alltid spenning og forventning knyttet til det å være ny. Det er normalt å kjenne en frykt for å ikke være god nok, at man ikke skal leve opp til forventningene. Kanskje føler du til og med et snev av den psykologiske betegnelsen «bedragersyndrom». Du tenker kanskje at du har jukset deg frem i livet og at du nå endelig vil bli avslørt. Men alle har vært ny, og med noen enkle grep vil du også raskt bli varm i trøya!

to personer som håndhilser

Vær tydelig og ta initiativ
Det er viktig å skape gode rammer for arbeidshverdagen din tidlig. Vis at du er motivert og klar for å bidra, og snakk med folk rundt deg for å bli kjent med hva kollegaene dine jobber med. Ta initiativ til en prat med din nærmeste leder eller personalansvarlig for å avklare forventinger og egne ønsker tidlig. Det er også fint å diskutere rollen du trer inn i og hvilke mål du skal jobbe mot. Slike avklaringer vil gjøre det lettere å takle usikkerheten i startfasen, samtidig som de rundt deg blir klar over hva du vil jobbe med – noe som kan åpne dører til spennende oppgaver og prosjekter. Still mange spørsmål slik at du kan føle deg mer sikker på veien videre. Du er bare ung og uerfaren en gang, benytt sjansen til å lære så mye du kan!

Bli kjent med nye kollegaer
Menneskene du jobber med er en viktig del av arbeidshverdagen din. Sett derfor av litt ekstra tid til å bli kjent med dem. Noen enkle grep for å bli kjent med flere kan være å ta en daglig runde på huset, ta en kaffe med en ny kollega i uken eller å jevnlig sette deg ved siden av en ny person i lunsjen. Du blir kjent med flere, tryggere i din rolle og finner raskere din plass i miljøet hvis du engasjerer deg tidlig. Å tidlig bli trygg på de du jobber med vil gjøre det enklere å be om hjelp, og samtidig styrke din tilhørighet til organisasjonen.

Stol på deg selv
Det er lett å tenke at man ikke har noe å komme med når man er ung og uerfaren – men det stemmer som regel ikke. Å kjenne på frykten for å være inkompetent rammer selv den mest erfarne av oss. «Bedragersyndrom» er et kjent fenomen beskrevet hvor en person tviler på sine tidligere prestasjoner og kjenner på en frykt for å bli avslørt når som helst. Fenomenet er som regel grunnet i frykten for å feile, og tanken om at man ikke er bra nok. Og selv om man alltid har mer å lære, er det viktig å huske på at ingen forventer at du skal kunne alt. Ikke la denne frykten for å feile hindre deg fra å bidra. Vær nysgjerrig og lær av dine feil.  Så stol på deg selv og husk at du fikk jobben av en grunn!

Dypdykk: Lurer du på hvordan du kan bli mer synlig på LinkedIn?