Hege Solbakken: – Norske styrer må henge med i omstillingen

Med et næringsliv i rask omstilling, skjerpes også kravene til styremedlemmer. Hege Solbakken i Jefferson Wells mener det er tid for å tenke nytt i norske styrerom.

Nylig avholdt Experis og kvinnenettverket ODA, webinaret «Hvordan bli relevant for styreverv?». Her fikk deltagerne, både kvinnelige teknologer og arbeidsgivere, et innblikk i hva eiere, valgkomiteer og profesjonelle rekruttere ser etter av kompetanse, erfaringer og personlige egenskaper, og ikke minst hva man selv kan gjøre for å posisjonere seg for et styreverv. Blant foredragsholderne var Jefferson Wells-leder Hege Solbakken, som selv er styremedlem iblant annet Austevoll Seafood og Voss Veksel- og landmannsbank.

mennesker som smiler

–Eiere, valgkomiteer og styrer bør vurdere om styret har tilstrekkelig kompetanse for å håndtere en mer uforutsigbar framtid. Da bør også rekrutteringen av kandidater bli styrene bli grundigere. Tradisjonelt er styrene sterke på økonomisk og juridisk kompetanse. Men hvilken digital kompetanse har styret? Det er viktig at kompetansesammensetningen i norske styrer er i takt med omstillingen i næringslivet, og behovet for dyktige teknologer er derfor større enn noensinne. Da er det viktig at de som har tech-bakgrunn og sterk kommersiell forståelse som er nysgjerrig på styrearbeid gjør seg synlig.  

Grundig rekruttering gir mer mangfold
Så mange som 72 % av styrekandidatene i norske aksjeselskap er over 45 år, og av disse er åtte av ti menn. Solbakken tror mange styrer vil tjene på å øke mangfoldet.

– Vi bør unngå at bare én gruppe mennesker med relativt homogen bakgrunn går på rundgang i styreposisjoner. Vi står i en situasjon med stor omstilling og sterke endringskrefter. Bredde i fagbakgrunner, bransjeerfaring og utviklingsarbeid får flere perspektiver fram og gir bedre diskusjoner. Tilgang på ulik kompetanse i styret har også en egenverdi for mindre selskaper som gjerne ikke har alle typer kompetanse i organisasjonen. 

Jefferson Wells er spesialisert på leder- og styrerekruttering og har en femtrinnsmodell for å velge ut de rette kandidatene. Det er en grundig prosess som i sum skal sørge for at man kartlegger hvilken kompetanse- og erfaring man trenger for å nå selskapets mål, og at man identifiserer og velger ut relevante styrekandidater sammen med selskapet.

– Mitt håp er å se mer mangfoldige styrer. Og vi ser en klar tendens til at valgkomitéene som gjør en grundig rekruttering, også ender opp med mer mangfold i utdanning, erfaring, kjønn og erfaringsballast.

Uforløst potensial
Ifølge SSB består 65,1 prosent av norske styrer kun av én person. Solbakken mener det ligger et uforløst potensial ved å innhente kunnskap og andre perspektiver til styret i spesielt små og mellomstore bedrifter.

– Det er ikke jo ikke slik at samtlige selskap med ett styremedlem behøver en større rigg. Likevel er jeg overbevist om at mange vil utvikle selskapet gjennom å hente inn ekstern kompetanse i styret. Det vil gi et friskt blikk på dagens utfordringer - og være sentralt for å identifisere morgendagens.

Solbakken viser til at mange bransjer er i rask omstilling, både hva gjelder virkningene av pandemien, digitalisering, nye forretningsmodeller, nye regulatoriske krav og bærekraft. Nettopp derfor bør styresammensetningen speile muligheter og utfordringer for selskapet.

– Styret ha kompetansen til å ha kvalifiserte diskusjoner, eksempelvis om digital transformasjon, ESG eller andre områder som er viktig for selskapet. Da er man også avhengig av å rekruttere den typen kompetanse inn i styrene.