Jefferson Wells fyller seks måneder: – Enorm kraft i organisasjonen

I juni er konsulent- og rekrutteringshuset Jefferson Wells seks måneder. Leder Hege Solbakken er stolt over hva organisasjonen har utrettet fra hjemmekontoret det første halvåret.

– Den største utfordringen er å sikre at kundene er med oss, at de vet hvem vi er og at de forstår hvorfor vi endrer navn. Det har vært førsteprioritet hele veien, og jeg føler også vi har lyktes med det, forteller Hege Solbakken, leder i Jefferson Wells.

To kvinner smiler Jefferson Wells

I november ble Jefferson Wells skilt ut som en egen tjeneste fra Experis. Jefferson Wells skulle spesialisere seg på konsulent- og rekrutteringstjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Samtidig ble Experis transformert til et rendyrket IT-konsulentselskap.

– Gjennom å etablere en egen merkevare, får vi en unik mulighet til å bli tydeligere i markedet og til å skreddersy for kundenes behov. Samtidig får vi utviklet vår egen kultur og i så måte være mer attraktive for både kunder, konsulenter og nye kandidater. Vi er fornøyde med å bli Great Place to Work sertifisert og ambisjonen er å skape spennende karriereveger for konsulentene våre med faglig og sosial utvikling. 

Spesielle omstendigheter
Samtidig med etableringen av Jefferson Wells, satte koronapandemien sitt preg på arbeidslivet. Det har blant annet ført til at ledergruppen først nå har møttes i samme rom.

– Det er jo uhyre spennende å bli kjent på den måten, gjennom digitale møter. Særlig utvikling av bedriften er utfordrende å gjennomføre digitalt, men det har samtidig vært en veldig interessant erfaring for oss. Nå blir det godt å sette enda større fart på utviklingsarbeidet.

Også for de mer enn 200 konsulentene i selskapet har det siste halvåret vært spesielt, og Solbakken er stolt over det arbeidet som er lagt ned.

– Medarbeiderne våre i alle deler av selskapet har virkelig stått på. Det er nesten så vi har vært nødt til å holde dem igjen fra ikke å jobbe dag og natt. Det har vært smidighet hele veien, og jeg vil takke dem for det arbeidet som er lagt ned. Det har gitt solide resultater første halvår fra alle deler av virksomheten, nye store oppdrag og gode tilbakemeldinger fra kundene.

Veien videre
Med nye og mer spissede tjenesteområder og et halvt års erfaring i bagasjen, ser Solbakken frem mot å utvikle selskapet ytterligere sammen med medarbeiderne i hele landet.

– I utgangspunktet er det jo ingen som liker endring. Men vi har tatt lange skritt framover og nå er vi veldig bra rigget for videre vekst. Vi har en sterk og dokumentert etisk plattform som kundene nyter godt av både når det gjelder økonomisk og sosial bærekraft. Som allsidig men likevel smidig kompetansehus er vi nå en enda mer helhetlig partner overfor kundene, enten det er tunge teknologiprosjekter i infrastruktur eller energi, økonomitjenester eller rekruttering til sentrale roller i IT, finans eller selskaper i front av det grønne skiftet som Freyr, Vårgrønn, Fortum og BKK.

De neste månedene vil bli brukt til å videreutvikle prosessene og strategien, som i sum skal sikre at Jefferson Wells blir et enda bedre sted å jobbe. På sikt er målsettingen å utfordre de etablerte konsulenthusene.

– Vi skal være en enda tydeligere partner på kompetansesiden for norsk næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av rekruttering- og konsulentvirksomhet gjør at vi kan dekke alle former for kompetansegap inkludert det teknologiske og digitale og det ligger mye potensiale i selskapet som en strategisk partner. Det gjør at vi framover vil utfordre de større, mer etablerte konsulenthusene.