Rekruttering for Norges Idrettsforbund

God kommunikasjon og en engasjert leder i NIF gjorde at vi kunne selge inn stillingene til kandidatene på en god måte, og løse oppdragene effektivt. - Ida Charlotte Fehn, rekrutteringsrådgiver i Jefferson Wells.

NIF digital har tidligere slitt med å ansette gode seniorressurser med teknisk kompetanse og leveranseevne på det nivå som kreves for at vi skal levere gode nok digitale tjenester. Vi var derfor på jakt etter en rekrutterer som kunne bistå oss i denne jobben, da vi så at det ikke var nok å utlyse stillingene på egen hånd, sier NIF.

Rekruttering for NIF

Utfordring
Jefferson Wells (tidl.Experis) har fått gleden av å jobbe med NIF Digital siden mai 2020. De leverer digitale tjenester til NIF, 55 særforbund, 11 idrettskretser og over 10 300 idrettslag. Deres digitale tjenester benyttes av store deler av norsk idrett. Nå er  Norges idrettsforbund i gang med et omfattende moderniseringsprosjekt som b.la. skal «styrke idrettens medlemsfokus» og «levere gode og effektive digitale løsninger» til deres idrettslag, frivillige, medlemmer og ansatte. Derav har de identifisert flere nøkkelroller som må på plass for å kunne skape en effektiv og kvalitetsrik digital reise, med tanke på utvikling av systemer i app og på nettside.

 Løsning
Jefferson Wells bidro med full rekrutteringsprosess da NIF Digital skulle ansette to nye ressurser. Prosessene ble startet samtidig, og kvalitet og smidighet var høyt prioritert. Jefferson Wells jobbet parallelt med search og vurdering av søkere, og hadde hele tiden fokus på god kommunikasjon med kunde og kandidater. Ved hjelp av godt oppstartsmøte, god forankring i de ulike stillingene og tett dialog løste vi to stillinger innen fem uker. I løpet av samarbeidsperioden hadde Jefferson Wells på seg prosjektlederhatten og hadde alltid to dedikerte ressurser på prosessen (rådgiver og tech- recruiter), slik at NIF kunne fokusere på sine primæroppgaver. I tillegg til at  Jefferson Wells brukte tid på å være en sparringspartner etter intervjuer og case-testing.

God kommunikasjon og en engasjert leder i NIF gjorde at vi kunne selge inn stillingene til kandidatene på en god måte, og løse oppdragene effektivt. - Ida Charlotte Fehn, rekrutteringsrådgiver i Jefferson Wells.

Resultat
NIF fikk ansatt to ressurser i løpet av fem uker, som har gitt de et godt utgangspunkt for høsten og videre oppbygging av deres IT avdeling. Videre har effektive rekrutteringer med høyt fokus på search, kommunikasjon og gode intervjuer medført at Jefferson Wells fikk tildelt en stilling til som Leder for Produkt og Tjenesteutvikling, som også ble løst på en rask og smidig måte. Som igjen har åpnet dørene for å finne en dyktig Senior Systemutvikler.

«NIF digital er veldig imponert over bistanden fra Jefferson Wells. Veldig ryddig og effektive prosess, gode og relevante kandidater og tilslutt veldig gode ansettelser. To av ansettelsene er godt i gang og vi har fått bekreftet at de er veldig sterke ansettelser.»