Rekruttering for GlobalConnect

I forbindelse med vekst og behov for flere Driftsingeniører i GlobalConnects Network Operation Center (NOC), har Jefferson Wells (tidligere Experis IT) bistått i flere rekrutteringsprosesser og hatt et tett samarbeid med Leder for NOC i Norge, Ole Heier.

GlobalConnect er et ledende tech- og telecomselskap I Nord-Europa. Konsernet leverer helhetlige kommunikasjonsløsninger fra jord til sky basert på egen infrastruktur bestående av et 58 000 kilometer langt fibernettverk og 27 000 kvadratmeter datasenter i Danmark, Norge, Sverige og Nord-Tyskland. GlobalConnect/IP-Only har over 27.000 B2B kunder og kobler 283 000 hjem i Sverige og Norge med høy-kapasitets fibernettverk. GlobalConnect har over 1600 ansatte og omsatte i 2019 for mer enn 500 millioner EUR.

Rekruttering for GlobalConnect av Jefferson Wells

Utfordring

I forbindelse med vekst og behov for flere Driftsingeniører i GlobalConnects Network Operation Center (NOC), har Jefferson Wells bistått i flere rekrutteringsprosesser og hatt et tett samarbeid med Leder for NOC i Norge, Ole Heier. Stillingen som Driftsingeniør krever både sikkerhetsklarering og at kandidaten er motivert for å jobbe turnus, i tillegg til god kompetanse på nettverk og feilsøking. Dette reduserer antallet kandidater som er aktuelle for stillingen.

Det å finne den eller de rette kandidatene som både kan sikkerhetsklareres, liker å jobbe i turnus, vil fungere bra i ett team, samt i tillegg også har god faglig bakgrunn er omtrent som å finne en nål i en høystakk uten å vite om nålen er der. Jeg visste jeg ga Jefferson Wells en utfordrende jobb første gangen jeg utfordret de på dette, men jammen har de klart oppgaven med glans hver gang. Det tar tid å finne de rette dyktige ressursene, men med riktig innstilling og pågangsmot fra Jefferson Wells sin side, så løser tingene seg på en veldig bra måte.

Rådgiver i Jefferson Wells, Marion Gangnes, sier at aktivt søk etter kandidater med riktig kompetanse er en viktig del av en rekrutteringsprosess der det er behov for spesifikk spisskompetanse innen IT.

 

Løsning

Jefferson Wells har blitt godt kjent med GlobalConnect og hva som skal til for å lykkes i stillingen som Driftsingeniør hos GlobalConnect. Jefferson Wells har vært en rekrutteringspartner gjennom hele rekrutteringsprosessen, og har bistått GlobalConnect med annonsering, søkerhåndtering, search, kontinuerlig dialog med kandidater, intervjuer, tester og referanser.

Jefferson Wells og Globalconnect har i forbindelse med ansettelsene som skulle foretas vært i jevnlige møter både elektroniske og fysiske. Ofte har vi vært i dialog med hverandre daglig om aktuelle kandidater slik at vi sammen finner den beste personen å ansette.

 

Resultat

I perioden Jefferson Wells har bistått GlobalConnect med rekruttering har GlobalConnect ansatt flere dyktige ansatte til sin NOC.

Alle de personene vi har fått ansatt igjennom Jefferson Wells har glidd fint inn i miljøet på NOC. I tillegg til at de passer inn sosialt har de også fungert veldig bra faglig. Er veldig fornøyd med samarbeidet jeg har med Jefferson Wells, sier Ole Heier.