Mer optimisme i norsk olje- og gassbransje

Olje og gass er blant bransjene som skal ansatte flest i neste kvartal, ifølge vårt nyeste arbeidsmarkedsbarometer. – Aktiviteten har tatt seg opp siden sommeren, forteller leder for konsulenttjenester teknologi i Jefferson Wells, Bjørn Christian Bjørnsen.

ManpowerGroup gjennomfører hvert kvartal et arbeidsmarkedsbarometer. Vi har spurt et representativt utvalg på 456 arbeidsgivere om de forventer å øke, redusere eller holde bemanningen uendret i neste kvartal. Arbeidsgiverne i olje og gass er blant de mest optimistiske.

Netto bemanningsutsikter for bransjen, som er forskjellen mellom andelene som skal opp- og nedbemanne, er +11 prosent for neste kvartal. Til sammenlikning er netto bemanningsutsikter for alle bransjer +4 prosent. Det er andre kvartal på rad at selskaper i norsk olje og gass har planer om oppbemanning. 

Bjørn Christian Bjørnsen, leder for konsulenttjenester teknologi i Jefferson Wells, mener regjeringens stimuleringspakke fikk god effekt på bransjen. 

– Vi så at stimuleringspakken fungerte og fikk den ønskede effekten. Det var et tydelig fall i aktiviteten i sommer, og etter en økning i høst, har det stabilisert seg, sier han. 

Konsekvenser for hele verdikjeden
Bjørnsen poengterer at konsekvensen av en stabil oljesektor er høyere fart også i leverandørleddet. Det er minst like viktig for norske arbeidstakere. 

– Det er tross alt flest arbeidsplasser hos leverandørene. Det tar ofte lenger tid før aktiviteten sprer seg nedover verdikjeden, men de siste månedene har vi sett en klar tendens til oppsving også her. 

Med en oljepris på over 60 dollar fatet er oljenæringen lønnsom. Prognosene tilsier en enda høyere oljepris i månedene som kommer – det er godt nytt for arbeidstakerne i bransjen. 

– Subsea og feltutviklingen hadde en ordentlig brems i fjor, men nå ser vi at selskapene er i gang med nye prosjekter. Det merkes på etterspørselen etter prosjektledere hos oss, forteller Bjørnsen. 

Anvendbar kompetanse
Til tross for at olje- og gassbransjen har vært toneangivende for velferdsutviklingen i Norge siden 1970-tallet, rettes det stadig større fokus mot fornybare energikilder. Bjørnsen vurderer særlig offshore-vind som en interessant bransje i årene som kommer. 

– Vi ser en sterk trend mot offshore-vind. Norge har allerede en av verdens sterkeste marine klynger, og innehar enorm kompetanse som kan benyttes til å utvikle dette videre. 

Lederen for Jefferson Wells’ konsulenttjenester i teknologi tror det finnes mange gode muligheter for norske arbeidstakere i olje og gass i årene som kommer, men mener kompetansen også er anvendbar i andre lignende bransjer.  

– Gjennom årevis med teknologisk utvikling og gjennomføring av enorme prosjekter i olje- og gassnæringen, sitter mange på kompetanse som er direkte overførbar til andre maritime prosjekter. Leverandørene har dessuten teknologien som gjør at de relativt raskt kan omstille seg. Samlet gjør det at jeg anser offshore-bransjen som svært spennende i tiden fremover, avslutter Bjørnsen.


Netto bemanningsutsikter for andre kvartal 2021: 
Alle bransjer: +4 prosent
Olje og gass: +11 prosent
Bygg og anlegg: +8 prosent
Finans og bedriftstjenester: +16 prosent
Industri: +11 prosent
Varehandel: +8 prosent
Andre tjenester: -4 prosent
Hotell og restaurant: -22 prosent