Mangfold essensielt for samfunnsutviklingen

Likestilling er et førende bærekraftsmål for Jefferson Wells. – God kjønnsbalanse bidrar til bedre beslutninger, mener leder for konsulent- og rekrutteringshuset, Hege Solbakken.

Hege Solbakken, Leder og Charlotte Hageberg, rekrutteringsleder i Jefferson Wells

– Det er sentralt at vi benytter all den kompetansen som finnes – både blant kvinner og menn. Jeg tror man treffer bedre beslutninger med god kjønnsbalanse, enten det er på styrenivå eller i andre deler av organisasjonen, sier leder for Jefferson Wells, Hege Solbakken.

Jefferson Wells har valgt å rette særskilt fokus på fire av FNs bærekraftsmål, deriblant målet om likestilling mellom kjønnene. I tillegg jobber vi nå med å utvikle selskapets mangfoldsstrategi. Den skal bidra til å utvikle Jefferson Wells til å bli et enda bedre sted å jobbe.

– Vi er opptatt av kjønnsbalansen, men ser også behovet for å ha en tydelig strategi på å mangfold i et bredere perspektiv. Mangfold bidrar til nye perspektiver på problemstillinger.

 

Likestilling er god forretning

I topplederbarometeret til forskningssenteret CORE fremgår det at 86 % av de administrerende direktørene i Norges 200 største selskaper er menn. På styrenivå er 89 % menn. Solbakken tror hovedutfordringen ligger i rekruttering og i at en bevisst må skape rom og muligheter for talenter. 

– Tendensen er jo høyere opp i hierarkiet, jo færre kvinner. Det er et viktig lederansvar å se talenter og gi både ansvar og utfordringer. Tradisjonelt rekrutterer mange selskaper til styrer basert på relasjoner, og da henter man – gjerne ubevisst - inn personer som ligner på seg selv. Ved å benytte valgkomiteer og profesjonell bistand til metodiske prosesser oppnår man større mangfold.  Det er svært mange flinke folk som opplever at deres kompetanse ikke blir sett.

McKinsey-rapporten Delivering Through Diversity fra 2018 finner en signifikant sammenheng mellom mangfold og resultater. Den fjerdedelen av selskaper med høyest grad av likestilling leverte i snitt 21 prosent bedre resultater enn de resterende tre fjerdedelene. Ved å hensynta også etnisk og kulturelt mangfold, viser rapporten en 35 prosent differanse. 

– Grunnleggende like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, kultur og etnisitet, bør være en helt selvsagt  i alle selskaper. Men denne rapporten viser at likestilling og mangfold faktisk også er god forretning, sier Solbakken. 

Henter inspirasjon hos kollegaer

I Jefferson Wells har Solbakken ansvar for en ledergruppe med fem kvinner og to menn. Det er en utradisjonell sammensetning. 

– Det er et høyt tall. Vi ønsker en balansert ledergruppe, så det er noe vi må være litt oppmerksomme på – for mangfoldet gjelder begge veier. 

Solbakken har blant annet vært statssekretær i Stoltenberg-regjeringen og innehatt en rekke lederstillinger i næringslivet, før hun tok jobben som toppleder for  Jefferson Wells. 

–  Man kan lære mye av gode kolleger og ledere. Fra ledere som Åslaug Haga, Liv Signe Navarsete og Maalfrid Braath har jeg lært  å sette tydelige mål og det å utfordre dyktige talenter til å ta større ansvar.