Jefferson Wells sertifisert som Great Place to Work

Så sent som i november ble Jefferson Wells lansert for å levere tjenester innen ledelse, teknologi og økonomi. Allerede nå kan konsulent- og rekrutteringshuset glede seg over å ha blitt sertifisert som Great Place to Work.


Jefferson Wells ble lansert av Experis mot slutten av fjoråret som et rendyrket konsulent- og rekrutteringstilbud innen ledelse, teknologi og økonomi. Kun uker inn i det nye året mottok leder for Jefferson Wells-satsingen, Hege Solbakken, nyheten om at de er sertifisert som Great Place to Work.

– Vi har vært gjennom en stor strukturell endring i selskapet. Alle jobber hjemmefra og det er nye rapporteringslinjer. Derfor er det ekstra gledelig at vi fikk denne sertifiseringen på første forsøk, forteller hun.

Great Place to Work-undersøkelsen måler årlig graden av tillit, stolthet og felleskap på arbeidsplassen. Her må medarbeiderne svare på 60 påstander som utgjør grunnlaget for en gjennomsnittsscore. Kort fortalt skal svarene gi en pekepinn på om den enkelte arbeidsplass er et godt sted å jobbe.

Vil bli best i Norge

Til tross for sertifisering på første forsøk, har ikke Solbakken og resten av ledergruppen planer om å slappe av. For den ferske lederen er undersøkelsen først og fremst en nullpunktsmåling for tilstanden innad på arbeidsplassen.

– Dette er et nyttig verktøy for oss. Vi er avhengig av å få vite mest mulig om hvordan medarbeiderne trives for å gjøre Jefferson Wells til et fantastisk sted å jobbe. Jeg mener vi er forpliktet til å fortsette arbeidet når medarbeiderne gir god tilbakemelding. Nå skal vi stake ut den videre kursen, og på sikt er målet vårt å bli Norges beste arbeidsplass.

Solbakken er særlig fornøyd med at 93 prosent av medarbeiderne i Jefferson Wells ser frem til å gå på jobb. Her ligger selskapet 29 prosentpoeng over den nasjonale indeksen. De ansatte trekker også frem at de blir oppmuntret til å finne balanse mellom arbeid og fritid. Her scorer Jefferson Wells 26 prosentpoeng bedre enn indeks.

– Vi ser at 94 prosent av medarbeiderne er villige til å yte ekstra for å få oppgaven utført, samtidig som arbeidet betyr noe mer enn «bare en jobb» for 83 prosent. På begge parametere scorer vi høyere enn de beste selskapene med mer enn 500 ansatte i Norge. Det sier mye om motivasjonen hos de som jobber hos oss.

Viktig på flere fronter

Som aktør i konkurranse med store konsulenthus innenfor økonomi og teknologi, er kampen om både kunder og de beste talentene stor.

– Sertifiseringen er viktig fordi den gir oss nyttig innsikt i hvor vi kan utvikle oss. Slik kan vi fortsette å skape et miljø der vi både er attraktive for kundene, men også for de skarpeste hodene. I vår bransje konkurrerer vi hardt på begge fronter.

I tillegg til at sertifiseringen bidrar til å gjøre Jefferson Wells mer attraktive eksternt, mener Solbakken det er et vel så viktig verktøy for intern trivsel.

– Undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for å vite mer om hvordan medarbeiderne har det på arbeidsplassen i dag. Det er med andre ord helt sentralt at vi lytter til tilbakemeldingene, slik at vi blir enda bedre i fremtiden, avslutter hun.