Størst fremtidstro i finans

Norske arbeidsgivere går inn i 2021 med forsiktig optimisme for neste kvartal, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer.

I følge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er finansbransjen blant de mest optimistiske. – Det er stadig en kamp om de gode hodene, sier Grethe Hustad i Jefferson Wells.

Grethe Hustad
ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer tyder på en avdempet optimisme på vei inn i 2021. Netto bemanningsutsikter er + 2 prosent for hele landet. Dette er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Økningen er på to prosentpoeng siden forrige kvartal. 
 
Mens restaurant- og hotellbransjen rapporterer netto bemanningsutsikter på – 7 prosent, befinner finans- og byggebransjen seg i motsatt ende av skalaen. Arbeidsgiverne i disse to bransjene er de mest optimistiske i undersøkelsen, med netto bemanningsutsikter på + 8 prosent.  

I finansbransjen er bemanningsutsiktene tilnærmet like gode som de var for ett år siden – før koronakrisen slo inn over økonomien og arbeidsmarkedet. 

– En god økonom trengs både i oppgangs- og nedgangstider. I den krevende tiden vi står i er det ekstra viktig å ha kontroll på tallene, sier Grethe Hustad, regionsjef i Jefferson Wells. 
 
Stigende aktivitetsnivå i region Midtnord 

Nord-Norge er den mest optimistiske regionen i undersøkelsen, med netto bemanningsutsikter på + 6 prosent på tvers av bransjene. I Midt-Norge ligger utsiktene imidlertid på – 1 prosent, og i Stor-Oslo på – 3 prosent.  
 
Som regionsjef for Jefferson Wells Midtnord registrerer Grethe Hustad en positiv utvikling innen finans- og bedriftstjenester. 
 
– Jeg opplever markedet i region Midtnord som relativt optimistisk. Våre kunder både i offentlig og privat sektor har igjen startet å leie inn våre økonomer til å bistå i utfordringene de står overfor, sier hun.  
 
Hun påpeker at offentlig sektor skal ha noe av æren for at arbeidsmarkedet er relativt godt innen økonomi og finans. 
 
– Vi ser tendenser til at offentlig sektor har fremskyndet en del av sine prosjekter for å holde Norge i gang. Det medvirker til at regionen i all hovedsak har kommet seg bra gjennom denne krisen, med unntak av reiselivsbransjen, som har det tungt. 

Etterspørselen etter økonomer kommer fra mange forskjellige bransjer. 

– I min region har vi et bredt sammensatt næringsliv og vi opererer i et fragmentert marked. Vi har en stor teknologi- og finanssektor, og opplever høy aktivitet innen bygg og anlegg, havbruk, eiendom, mat og matproduksjon, fornybar energi og helseteknologi. Etterspørselen av økonomer er fremtredende når bedriftene profesjonaliseres ytterligere, sier Hustad. 

Varige endringer etter Covid-19 

Regionsjefen mener omstillingsevne og fleksibilitet blir viktige suksesskriterier hos arbeidstakerne i et arbeidsmarked hvor Covid-19 har forårsaket enda raskere endringer enn før. Halvparten av arbeidsgiverne i undersøkelsen tror de aldri kommer tilbake til tidligere ansettelsesnivå. 

– Vi kommer nok ikke helt tilbake til slik det var, og enkelte roller vil bli effektivisert bort. Men nye roller, med krav til ny kompetanse, vil tre frem. Behovet for strategi, forretningsutvikling og virksomhetsstyring med både prosessforbedringer og rådgivning vil alltid være til stede, sier Hustad. 
 
Finansbransjen har heldigvis vist seg tilpasningsdyktig. 
 
– Det å være økonom medfører at man har en fleksibilitet rundt utførelsen av arbeidsdagen. Vi har gjennom dette året opplevd at det er relativt uproblematisk å flytte inn på hjemmekontor og fortsatt jobbe med rådgivning og lederstøtte hjemmefra. I enkelte tilfeller har det til og med vært lettere å opprettholde leveranse og drift ved å jobbe hjemmefra, sier hun.