Telenor - rask tilgang til Finance Controller med solid kompetanse

Telenor trengte raskt en innleid Finance Controller og tok kontakt med Jefferson Wells.

Forretningsenheten Global Wholesale hos Telenor trengte raskt en innleid Finance Controller med solid komptanse, og tok derfor kontakt med Jefferson Wells.

To damer foran PC

Forretningsenheten Global Wholesale er Telenor Groups internasjonale kommunikasjonsleverandør, som kobler eksterne kunder og alle Telenors mobile operatører til verden. De internasjonale trafikkvolumene som genereres til og fra Telenor, tilbys til rundt 800 globale eksterne kunder og partnere over hele verden for å sikre global rekkevidde med høy kvalitet. Samtrafikktjenester med høy kvalitet tilbys innenfor hovedløsningsområdene tale-, roaming-, meldings- og internettilgangstjenester. Hovedkontoret til Global Wholesale ligger på Fornebu og de regionale salgskontorene ligger i Dubai og Singapore.

Utfordring
Forretningsenheten Global Wholesale hos Telenor Group fikk et akutt behov for en innleid financial controller med solid kompetane innen regnskap og rapportering. De tok kontakt med Jefferson Wells, som kom opp med flere gode kandidater over natten med rett kompetanse. Etter noen raske intervjurunder hadde Telenor en kandidat i sine kontorlokaler bare dager etter siste intervju. 

Resultat
Tilbakemelding fra forretningsenheten Global Wholesale hos Telenor Group: «Vi opplevde at Jefferson Wells raskt forstod vårt reelle behov, fant relevante tilgjengelige kandidater og kjørte rask prosess for å løse vår utfordring».