Rekruttering for Mento Service

Mento har i lengre tid vært på utkikk etter en sveiseingeniør med den rette sertifiseringen for å styrke produksjonsavdelingen sin.

Da Jefferson Wells mottok utfordringen fra Mento, ble det umiddelbart opprettet et internt prosjektteam med egendefinerte roller og oppgaver. Aktuelle kandidater ble kartlagt gjennom interne og eksterne databaser, så vel som Jefferson Wells’ egne søkbare systemer og nettverk.

Mento

Mento Service er en anerkjent mekanisk bedrift med over 50 ansatte. De driver vedlikehold, service og utleie av mekanisk utstyr, samtidig som de er kjent for sin høye kvalitet innen produksjon og maskinering fra sin base på Ågotnes vest for Bergen. Mento har en moderne utstyrspark, og besitter en god blanding av kompetente ansatte med kapasiteter innen engingeering, testing og produksjon. For å styrke sin avdeling for produksjon søkte de lenge etter en kompetent sveiseingeniør med relevant sertifisering og kompetanse, uten hell.

Utfordring

Mento har i lengre tid vært på utkikk etter en sveiseingeniør med den rette sertifiseringen for å styrke produksjonsavdelingen sin. Korrekt sertifisering er vitalt i forhold til intern kvalitetskontroll, i tillegg til å være et myndighetskrav for den type leveranser som Mento tilbyr. Slik kompetanse er en begrenset ressurs i dagens marked, og tradisjonell annonsering gjennom ordinære kanaler har ikke gitt ønsket resultat. Dette til tross for at Mento er en anerkjent aktør i markedet, og anses som en attraktiv arbeidsgiver. I perioden uten denne kompetansen tilgjengelig, har Mento måttet leie sertifiseringen og ressursen fra en tredjepart, hvilket naturligvis har medført både usikkerhet og høye kostnader. En slik drenerende prosess både tid- og kostnadsmessig resulterte i at Jefferson Wells ble hyret inn for å bistå i rekrutteringsprosessen.

Løsning
Da Jefferson Wells mottok utfordringen fra Mento, ble det umiddelbart opprettet et internt prosjektteam med egendefinerte roller og oppgaver. Aktuelle kandidater ble kartlagt gjennom interne og eksterne databaser, så vel som Jefferson Wells’ egne søkbare systemer og nettverk. Ettersom at den aktuelle kandidaten måtte inneha et kompetansesett som normalt sett er vanskelig å oppdrive, ble det gjort en stor kartleggingsjobb i både inn- og utland. En stor andel potensielle kandidater ble først screenet, før listen ble kortet ned til et utvalg aktuelle kandidater basert på de nødvendige kriteriene til kompetanse, sertifisering, erfaring og motivasjon.

Kandidater ble presentert fortløpende, hvorav alle var overensstemmende med den opprinnelige oppdragsbeskrivelsen. Disse hadde i forkant blitt grundig kvalitetssikret av Jefferson Wells’ egne rekrutteringsspesialister. Deretter ble de beste og mest relevante kandidatene invitert til to intervjurunder i samband med Mento, og kort tid i etterkant mottok den utvalgte kandidaten jobbtilbud.

Her fikk vi virkelig benyttet vår posisjon som landets største og mest anerkjente konsulent- og rekrutteringshus. Teamet, systemene og omdømmet vårt gjorde det enkelt å navigere oss frem til å finne de beste kandidatene for kunden,Stian Gabrielsen, Senior Advisor i Jefferson Wells. 

Resultat
Det tok nøyaktig en måned fra Jefferson Wells mottok utfordringen fra Mento, til en meget sterk kandidat var landet og ansettelseskontrakten signert. Samtidig som Jefferson Wells fikk testet egne kapabiliteter, fikk Mento omsider rekruttert en kompetent medarbeider og dermed endt et langt søk. Begge parter har opplevd stor nytteverdi av oppdraget, og bidratt aktivt i dialog og oppfølging av prosessene rundt utsiling og utvelgelse i forkant av selektering av foretrukket kandidat.

- Dette var en utfordrende og artig forespørsel, og med et godt team og gode systemer fikk vi virkelig testet oss. Mento Service som kunde var også dyktige til å holde en dialog underveis, og fremsto som en attraktiv arbeidsgiver,Stian Gabrielsen, Senior Advisor i Jefferson Wells.

- Vi er imponert over profesjonaliteten og prosessene til Jefferson Wells, og meget fornøyd med kvaliteten på kandidatene og den effektive rekrutteringsprosessen, Dag Håkon Frantzen, General Manager i Mento Service.